Zaman bilimi nedir?

Tarihi olayların zamanını inceleme bilimi, kronoloji